Affinion International | Back-Up Kurumsal
Yasal Uyarı

Bu sitenin sahibi Back-Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş.'dir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaktır.

www.backup.com.tr sitesinde yer alan tüm bilgiler, tablolar, planlar, yorum ve tavsiyeleri ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Back-Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş. internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Back-Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş. önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup, bu konudaki tüm haklara sahiptir. Bu sitede kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir.

Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler Back-Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş.'nin önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz ve alt lisansla kullandırılamaz. Bu siteye erişim serbest ve anonimdir.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır.

Back-Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş. bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin yayınlanması, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar
ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir. Back-Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş. web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan Back-Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revizede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü Back-Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş.'ye hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine hiçbir şekilde Back-Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş.'yi yükümlülük altına sokmaz.

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin ( tasarımlar, resimler, logo vb. gibi ) telif hakkı Back-Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş. aittir. Back-Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe yasal uyarı metni esas alınacak olup, böyle bir durumda Back-Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş. her türlü hukuki haklarını kullanacağını taahhüt eder.

Bu web sitesine sosyal medya veya sağlanabilecek sair iletişim yollarıyla üçüncü kişiler tarafından iletilen her türlü açıklama, yorum veya beyan sadece açıklama, yorum veya beyanda bulunan üçüncü kişiyi bağlar; sitede görülmesi sözkonusu açıklama, yorum veya beyanların Back-Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş. tarafından kabul edildiği veya onaylandığı şeklinde yorumlanamaz. Back-Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş. üçüncü kişilerce eklenen açıklama, yorum veya beyanları istediği zaman siteden kaldırabilir veya pazarlama, tanıtım veya ürünlerin ve hizmet kalitesinin gelişimi amaçlı olarak isim belirterek veya belirtmeksizin her türlü mecrada ve şekilde kullanabilir, saklayabilir, işleyebilir, dağıtabilir ve paylaşabilir.


Çerez Politikası

Backup Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş.’nin (“Şirket”) sahibi olduğu www.backup.com.tr adresli web sitesinin (“Web Sitesi”) ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerine daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktadır. İşbu Çerez Politikası (“Politika”), tüm Web Sitesi ziyaretçi ve kullanıcılarına hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında site ziyaretçilerinin hangi tür kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve hangi yöntemlerle işlendiğini açıklamaktadır.

İşbu Politika, Web Sitesi’ne hangi teknolojilerle, hangi yöntemlerle ve ne şekilde bağlandığınıza bağlı olmaksızın uygulanacaktır. Dolayısıyla bu Politika’yı dikkatlice okuyup ileride inceleyebilmeniz açısından bir kopyasını almanız tavsiye edilmektedir. Web Sitesi’ne erişmeniz, Web Sitesi’ni taramanız ve herhangi bir şekilde kullanmanız halinde, Politika’yı okumuş, onaylamış ve bu Politaka’da belirtilen sınırlı amaç çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine rıza vermiş kabul edileceksiniz. Eğer hiçbir kişisel veya kişisel olmayan verinizin bu Politika kapsamında kullanılmasını istemiyorsanız bu Web Sitesi’ne erişmemeniz ve bu adımdan sonrasına geçmemeniz gerekmektedir.

Politika’yı kabul etmeniz ve Web Sitesi’ni ziyaret etmeniz halinde, üye olmasanız dahi aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işleyebiliriz:

I. Reşit Olmayanlar


18 yaşın altındaysanız Web Sitesi’ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi’ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

II. Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?


Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kurulan bir veri depolama dosyasıdır. Bu dosyada oturum bilgileriniz ve benzeri verileriniz saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi’ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir.

Web Sitesi’nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için Şirket tarafından yerleştirilen birinci taraf çerezleri ve aynı şekilde; işbirliği yaptığımız üçüncü kişi, kurum ve web sitelerinin sizlere daha uygun hizmet ürün veya teklifler sunabilmesi için üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır.

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;

III. Çerezlerle Hangi Tür Verileriniz İşlenmektedir?


Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi’ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi’nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

IV. Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?


Web Sitesi’nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi’nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde video ve sosyal medya içeriklerine rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesi’nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkilişime geçerek Web Sitesi’ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

Web Sitesi, toplanan kişisel verilerinizi yurt içinde ve başta Affinion Group Inc olmak üzere, yurtdışında, yeterli korumanın bulunduğu veya bulunmadığı üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Web Sitesi’nde kalmayı tercih ederek, Politika’yı onaylamış kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve yurtdışına aktarılmasına açık rıza göstermiş olacaksınız.

Web Sitesi’nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir.

Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır.

Web Sitesi; Facebook, Twittter, LinkedIn, Instagram ve Back-Up dünyası (www.backupdunyasi.com) gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi/gizlilik politikalarını dikkatlice inceleyin.

V. Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?


Çerezlerin kullanılması Web Sitesi’nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Diğer ana web tarayıcılarında bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgiyi www.aboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz.

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı bütün çerezleri silmek isterseniz bu izleme çerezlerini aşağıdaki bağlantılardan indireceğiniz üç programla silebilirsiniz:
www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php
www.spybot.info/en/download/index.html
www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/

VI. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız


1. Kullanıcının Hakları
Kullanıcı, aşağıdaki hususları "Bizimle İletişime Geçin" bölümünde yer alan kanallar vasıtasıyla Back-Up’dan talep edebilir:
1.1. Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediği hakkında bilgi,
1.2. Kişisel Verilerin İşlenmesinin kapsam ve yöntemleri hakkında bilgi,
1.3. İşlemenin amacı ve amaca uygun olup olmadığı hakkında bilgi,
1.4. Kişisel Veri aktarımının yapıldığı ve Türkiye’de bulunan veya bulunmayan üçüncü kişilerin kimlik bilgileri,
1.5. Kişisel Verinin yanlış veya eksik bir şekilde işlendiği takdirde düzeltilmesi,
1.6. İşlemenin amacı hükmünü yitirdiğinde Kişisel Verilerin silinip yok edilmesi,
1.7. Kişisel Verileri aktarılmış olan üçüncü kişileri 1.5 ve 1.6 maddelerinde belirlenmiş taleplere ilişkin bilgilendirmek için Back-Upten talepte bulunulması,
1.8. Otomatik sistemlerle Kişisel Veri analizi sonucunda Kullanıcıye karşı oluşan herhangi bir sonuca itiraz edilmesi,
1.9. Kişisel Verilerin yasadışı olarak İşlenmesi sonucunda oluşan zararlar için tazminat talep edilmesi.

2. Haklarınızın Sınırları
2.1. Back-Up, makul olmayan nedenlerle tekrarlanan, yeni sistem ve/veya sistemler kurma veya mevcut sistem, usul ve uygulamaları temelden değiştirme gibi orantısız teknik girişimleri gerektiren, diğer kişilerin bilgilerinin gizliliğini riske atabilecek veya yedek sistemlerde yer alan ilgili bilgilere ilişkin veya Back-Up açısından ciddi masraf gerektiren talepler gibi son derece elverişsiz talepleri reddedebilir.
2.2. Back-Up, Kullanıcıya Kişisel Verilerine erişimi ve Kişisel Verilerinin düzeltilmesini aşırı çaba ve masraf gerektirmediği takdirde sağlayabilir. Back-Up'ın amacı, Kişisel Verileri arızi veya kasti tahribattan koruyup hizmet ve servislerin sürdürülmesini sağlamaktır. Bundan dolayı, Back-Up'tan bilgilerin silinmesine ilişkin Kullanıcı talebi sonrasında Back-Up, kayıtlı kopyaları etkin sunucudan derhal silmeyebilir ve yedek sistemdeki bilgileri kaldırmayabilir.

3. Kullanıcının Yükümlülükleri
3.1. Kullanıcı, e-posta adresi, iletişim bilgileri, ödeme ve faturalandırma bilgileri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın edindiği ve Back-Up'a verilen her Kişisel Verinin tam, doğru ve güncel olduğunu, verilen bilgilerin eksik, hatalı ve güncel olmaması halinde tüm risk ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve garanti eder.
3.2. Kullanıcı, aile fertleriyle ilgili veya onlara ait olan her türlü Kişisel Verinin ilgili veri sahibinin rızası uyarınca verilmiş olduğunu kabul ve garanti eder.
3.3. Kullanıcı, Kişisel Verilerini Back-Up tarafından talep edilmesi halinde doğrulayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.4. Kullanıcı, Kişisel Verilerinde değişik olduğunda derhal Back-Up'ı bilgilendirecektir.
3.5. Kullanıcı, elektronik cihazlar vasıtasıyla Kişisel Verisini paylaştığında bütün gerekli güvenlik tedbirlerini almış olduğunu ve Back-Up'ın web sitesine erişimini sağlarken güvenli ve uygun yazılım ve bağlantılar kullandığını ve buna ilişkin tüm riskin kendisinde olduğunu kabul eder.
3.6. Kullanıcı, üçüncü şahıslardan hileli ve dolandırıcılık amaçlı çağrılar alabileceğini, bu aramaların Back-Up unvanı kullanılarak gerçekleştirilebileceğini, Back-Up'ın bu aramalar sırasındaki Kişisel Veri paylaşımından ve güvenliğinden sorumlu olmadığını kabul eder.
3.7. Kullanıcı, üçüncü bir şahsın Kullanıcınin telefon numarası gibi iletişim bilgilerini ve araçlarını kullanarak yukarıda yer alan herhangi bir hakkın kullanılması için talepte bulunması halinde Back-Up’ın bu durumdan sorumlu olmayacağını kabul eder.

VII. Bizimle İletişime Geçin


Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek ve Politika’yı kabul ederek Web Sitesi’ni ziyaret etmeniz sırasında işlenen kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesini, silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz: info@backup.com.tr