Affinion International | Back-Up Kurumsal
İnsan Kaynakları
İK POLİTİKAMIZ
İK MİSYONUMUZ
Şirkete olan bağlılığı sağlamak; takım ruhu ve takım çalışmasını ön planda tutup, çalışanlar arası işbirliği ve iç iletişimi sürekli geliştirerek mutlu çalışanlarla şirket hedeflerimize ulaşmayı sağlamaktır.
İK VİZYONUMUZ
İş sonuçlarına etki eden, değer katan ve kuruma bağlılığı yüksek insan kaynağına sahip olmak.
EĞİTİM VE GELİŞİM FIRSATLARI
Backup, iş sonuçlarına etki eden, değer katan ve kuruma bağlılığı yüksek insan kaynağına sahip olma vizyonu ile eğitim faliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Kaliteli ve güvenli hizmet anlayışını kendisine temel alan ve kelimelerin iletişimdeki gücüne, etkisine inanan, kapsamlı bir eğitim sistemini benimsiyoruz.
Şirketimizin her biriminde çalışan personelin kaliteli iş yapabilmesi için iyi eğitimin öncelikli olduğuna inanıyoruz. Mesleki yenilikleri ve gelişmeleri takip edip, kişilerin kendilerini geliştirmelerini sağlayacak profesyonel eğitimlere sürekli devam ediyoruz.
Her yıl performans değerlendirme ve planlama sürecinin bir parçası olarak her çalışanın bir sonraki yıl içinde gelişme alanları yöneticisi ile birlikte belirlenir. Belirlenen gelişim alanlarının yöneticiler tarafından İnsan Kaynakları birimi ile paylaşılmasına istinaden yıl içerisinde düzenlenecek eğitimlerin planları oluşturulur.Eğitimler niteliklerine göre, şirket dışındaki kaynaklardan sağlanabildiği gibi şirket içerisinde konusunda yetkin iç eğitimcilerimiz tarafından da verilir.
Ayrıca, koçluk ve mentörlük uygulamaları ile çalışanların öğrenme sürecini iş ortamında sürekli kılarız.
BACK-UP DEĞERLERİ